Bestuur

Het bestuur van Doarpskoöperaasje Grou U.A. bestaat initieel uit een vijftal leden:

Ivo Krikke (voorzitter)
Daniël Engwerda (penningmeester)
Durk van der Meer
Janke Sietsma
Gerard Bouma
Secretariële ondersteuning: Annemieke Steemers

De bestuursleden nemen tot de Algemene Vergadering zitting in het oprichtingsbestuur. Tijdens de vergadering worden bestuursleden officieel gekozen. 

Adviseurs, gespecialiseerd op bepaalde vakgebieden, als ruimtelijke ordening, toerisme, energie en onderwijs, informeren het bestuur en/of nemen zitting in bepaalde werkgroepen die worden gevormd voor de ontwikkeling en realisatie van bepaalde projecten