Geschiedenis

Al vele jaren werken verenigingen en stichtingen in Grou samen in het informele overleg Grou Breed. Voorzitters en bestuursleden van in Grou actieve verenigingen, zoals Pleatslik Belang Grou, Business club Grou en stichtingen zoals De Krite, Grou Aktief, FFF etc. komen regelmatig bijeen om activiteiten op elkaar af te stemmen e informatie uit te wisselen. Geholpen door een gezamenlijk traject van Grou Breed en de Gemeente Leeuwarden is op 18 juli 2023 Doarpskoöperaasje Grou U.A. opgericht.
De afstemming tussen verenigingen en stichtingen, maar ook ondernemers en bewoners wordt binnen de doarpskoöperaasje ingevuld.