Kunst op straat

1. De Baanveger, Hoofdstraat 1
 
Afbeelding met gebouw, baksteen, buiten, grond</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Brons, Marmer 1991, Beeldhouwer Karianne Krabbendam.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de IJswegencentrale geschonken aan de Grouster bevolking in opdracht van voormalige gemeente Boarnsterhim

2. De Kuiper, Halbertsma's Plein
Afbeelding met buiten, grond</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Baksteen-brons 1991, Beeldhouwer Karianne Krabbendam
Dit kunstwerk is een geschenk van de familie Halbertsma, gemaakt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Halbertsma Fabrieken.

3. De Leerling, Burstumerdyk 4
Afbeelding met gras, buiten</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Brons, zandsteen 1978, Beeldhouwer Suze Boschma-Berkhout

4. De Leugenbank, Suderkade
Afbeelding met buiten, grond, reptiel, standbeeld</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Baksteen-brons-hardsteenplaat 1986, Beeldhouwer Karianne Krabbendam
De leugenbank is een van oudsher bestaande benaming voor een lokale plek waar bewoners samenkomen om nieuwtjes uit te wisselen. Twee oude mannetjes zitten op zo’n bank en praten over een verleden dat ze allebei kennen en waar hun belangstelling voor het grootste deel ligt.

5. drie zeilers, Nieuwe Kade
Afbeelding met buiten, meubels, verschillende</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Brons, graniet-hout 1988, Beeldhouwer Karianne Krabbendam
Dit kunstwerk is gemaakt ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van Koninklijke zeilvereniging Oostergoo.

6. Fan Bûgjen Frjemd, Stationsweg 1
Afbeelding met boom, buiten, bloem, gebouw</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

Zandsteen 1947, Beeldhouwer Arjen Goodijk
Dit stenen monument is opgericht ter nagedachtenis aan de tien inwoners van Grou die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Onder de jaarmarkering 1940-1945 valt (vertaald) vanuit het Fries te lezen: "Gevallen in de strijd tegen onrecht en slavernij". Op de onderzijde van het monument staat "fan bûgjen fremd" (het buigen was hen vreemd) dat voorkomt in het 2e couplet van het Fries volkslied en geïnterpreteerd kan worden als "nooit door de knieën”.

7. Fisken, Jongema 6
Afbeelding met grond, buiten, gebouw</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Beton-keramiek 1967, Beeldhouwer Chris Fokma
Het kunstwerk is in 1967 in opdracht gemaakt van de gemeente Idaarderadiel, voor bij de openbare Master Wielsma school in Grou. Het kunstwerk werd na afbraak van de oude school in 2012 geplaatst voor de nieuwe school.

8. Foar de Wyn, Rotonde Grou Stationsweg
Afbeelding met tekst, lucht, buiten</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Cortenstaal 2018, Beeldhouwer Pieter Piersma
Het kunstwerk is gemaakt van cortenstaal naar ontwerp van een houten beeld van zeilschool/jeugdherberg-vader en beeldend kunstenaar ‘Heit’ Pieter Piersma uit Heeg (1916-1993). Het heeft als titel “Foar de Wyn”.

9. Gedenksteen Joost Halbertsma, Halbertsma’s Plein
Afbeelding met gebouw, buiten, baksteen, venster</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Natuursteen 1875, Beeldhouwer Willem Molkenboer
De gedenksteen voor Joost Halbertsma is onthuld op 13 oktober 1875 tijdens de algemene vergadering van het “Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse”, dat het initiatief tot dit gedenkteken genomen had. De onthulling van de steen voor Joost Halbertsma volgende een paar jaar later, op 28 mei 1879, eveneens tijdens een jaarvergadering van het Selskip.

10. In de Zon, Meersweg
Afbeelding met gras, buiten, gazon</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving
Hardsteen 1987, Beeldhouwer Karianne Krabbendam

11. Dr. Eeltjse Halbertsma, Stationweg