Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit inwoners van Grou. Zij vertegenwoordigt de Algemene Vergadering vanuit diverse sectoren/aandachtsgebieden bij te nemen beslissingen tijdens vergaderingen van de Doarpskoöperaasje Grou U.A.. Het voornemen is om tijdens de eerste Algemene Vergadering de ledenraad in te stellen.