Nieuwjaarsduik

Ieder jaar wordt op nieuwjaarsdag om 12.00 uur de Grouster Nieuwjaarsduik gehouden bij het Marit Bouwmeester Zeilcentrum Grou.

Deelname aan de Grouster Nieuwjaarsduik nieuwjaarsduik is kosteloos en voor eigen risico. Iedereen die deelneemt ontvangt een Unox-muts en een herinneringsvaantje. Personen jonger dan 14 jaar, dienen per persoon een volwassen begeleider te hebben.

Vanuit veiligheids- en facilitaire overwegingen moet er inzichtelijk zijn hoeveel personen van plan zijn het nieuwe jaar in te luiden met een koude duik. Daarom kan eenieder zich aanmelden via op www.nieuwjaarsduikgrou.nl.

Nieuwjaarsduik Grou is ook te volgen via www.twitter.com/NJDGrou