Cultuur & Historie in Grou

Een stukje historie

Grou is genoemd naar de gelijknamige uitloper van het Pikmeer (Fries: Pikmar) en lag vroeger zeer geïsoleerd. Het oude gedeelte van het dorp ligt op een terp. Deze terp is rond het jaar 1000 verhoogd. Pas in 1842 werd de weg verhard en kon men vanaf de terp richting Jirnsum komen. De spoorlijn werd in 1868 aangelegd, zodat ook transport over de weg mogelijk werd. Grou was toen al één en al watersport. Er woonden veel vissers, scheepsbouwers en zeilmakers. Tegenwoordig is Grou een welvarend watersportdorp met diverse industrie en een groot aanbod aan watersport en recreatie gerelateerde bedrijven.

 

 

Grou, een dorp met een eigen karakter

Naast de watersport kunt u in Grou ook een aantal zeer karakteristieke plekken bezoeken. De prachtige Sint Piterkerk is er één van. De 12e eeuwse zadeldaktoren staat midden in het centrum. Ook het vroegere Raadhuis aan de Stationsweg staat op de lijst van rijksmonumenten, een ontwerp van de architect Kropholler. Als u meer informatie wilt over de diverse rijksmonumenten in Grou en andere wetenswaardigheden in de omgeving, dan bent u bij het Museum Hert fan Fryslân aan het juiste adres.

 

Het Wilhelminapark

In de 19e eeuw is het Wilhelminapark ontworpen door Gerrit Vlaskamp, een park met veel dieren en mooie vijverpartijen. Het borstbeeld dat u bij het park vindt is van Dr. Eeltsje Halbertsma. Halbertsma was een bekende Grouster dorpsdokter, dichter en schrijver. Hij schreef o.a. het Grouster volkslied, de Grouster Weagen en het Friese Volkslied.

De gebroeders Halbertsma, Eeltsje, Joost (dominee) en Tsjalling (koopman) schreven o.a. het bekende boek "Rimen en Teltsjes", een verzameling van Friese gedichten en verhalen. Zij hebben veel betekend voor de Friese taal en cultuurhistorie. Broer Hidde was de grondlegger van de bekende Halbertsmafabrieken.