Nuttige Adressen

Hier vindt u de benodigde adressen in geval van (directe) calamiteiten. 
 

 

WIE

TELEFOONNUMMER

ADRES

 

ALARM SPOED                       112 NATIONAL ALARM

BRANDWEER                         112 NATIONAL ALARM

POLITIE                                   112 NATIONAL ALARM                      Holstmeerweg 3
Algemeen nummer                +31 +31 (0)900 8844                          8934 AS Leeuwarden

HUISARTSGROU                     +31 (0)566 621 130                            Oostergoostraat 53
www.huisartsenpraktijkgrou.nl         9001 CH Grou

DOKTERSWACHT                   +31 (0)900 112 7112

 

ZIEKENHUIZEN

Ziekenhuis Leeuwarden        +31 (0)58 2866 969                            Holstmeerweg 3        
MCL                                        www.mcl.nl                                        8934 AD Leeuwarden

Ziekenhuis Heerenveen        +31 (0)513 685 685                            Thialfweg 44
Tjongerschans                        www.tjongerschans.nl                       8441 PW Heerenveen

Ziekenhuis Sneek                   +31 (0)515 488 888                            Bolswarderbaan 1     
Antonius                                www.mijnantonius.nl                        8601 ZK Sneek

 

APOTHEEK GROU                  +31 (0)566 622 695                            Oostergoostraat 53
www.serviceapotheek.nl/midfryslan 9001 CH Grou

 

OOGKLINIEK                          

Oog en Welzijn                       +31 (0)566 226 600                            It Molelân 8a
www.oogenwelzijn.nl                         9001 XS Grou

 

TANDARTSEN

De Huys Tandarts spoed       +31 (0)900 215 311                            Mr. P.J. Troelstrawei 6

Algemeen nummer                +31 (0)566 745 050                            9001 CV Grou
                                               www.dehuystandarts.nl

 

Omnimed Kaakchirugie         +31 (0)566 820 020                            Oedsmawei 24
en Implantologie                   www.omnimed.nl                              9001 ZJ Grou

 

Tandartsenpraktijk Grou       +31 (0)566 624 850                            Allingawier 39
                                               www.tandartsengrou.nl                    9001 LP Grou

 

Tilon                                       +31 (0)566 620 494                            Biensma 31A
www.tilon.nl                                      9001 XZ Grou

 

DIERENARTS GROU               +31 (0)566 601 464 (ook spoed)       Oedsmawei 13                                                          www.dierenartsgrou.nl                     9001 ZJ Grou