Ons Dorp

De inwoner bepaalt zelf wat belangrijk is!
Vragen over ons dorp en wat er speelt in en om ons dorp kunnen terecht bij Pleatslik Belang Grou. Dit is een vereniging met zo'n 900 leden, die al meer dan 30 jaar opkomt voor de belangen van Grou en de Grousters. Het aanspreekpunt voor bewonders, voor maatschappelijke organisaties, alsook voor de gemeente Leeuwarden. Via de website van Pleatslik Belang Grou worden de ontwikkelingen belicht die van belang zijn voor iedereen die zich bij Grou betrokken voelt. Heeft u vragen, klachten of ideeën? Deel ze met Pleatslik Belang Grou. Samen maken wij ons dorp (nog) beter. 
Meer informatie, klik hier!

De Grouster ondernemer = Business Club Grou!
Voor de ondernemers, bedrijven is er de Business Club Gro. Hét zakelijke netwerkg van Grou en directe omgeving. Di is een actieven ondernemersvereniging die de belangen van de ondernemers behartig en streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in Grou en direct omgeving. Daarnaast creëert de Business Club Grou een netwerkplatform en organiseert zij diverse interessante bijeenkomsten voor de leden. 
Meer informatie, klik hier!

Grouster Activiteiten
Voor de vele activitetien in en rondom Grou zet de Stichting Grou Aktief zich in, met als doel om de gastvrijheid, sfeer en de belevingswaarde van Grou als Watersportdorp te bevorderen. Samen met de vele verenigingen en vrijwilligers worden de krachten gebundeld voor een
"Gastvrij Grou"!
Meer informatie, Klik hier!

Grou is onderdeel van de gemeente Leeuwarden
Leeuwarden is een gemeente in het noorden van de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente heeft in totaal 127.064 inwonders per 31 januarie 2023 en hoort hiermee qua inwondertal tot de 25 grootste gemeenten van Nederland. Leeuwarden is na Groningen in het inwonertal de grootste gemeente van Noord-Nederland. 
voor al uw gemeentelijke vragen en/of aanvragen of aanverwante vragen kunt u hier terecht: