De schuilkerk van Grou

Doopsgezinde Vermaning (Schuilkerk)
Misschien wel het best bewaarde geheim van Grou

In Grou ontstond tussen 1550 en 1580 een Doopsgezind kerkgenootschap dat de leer van Menno Simons aanhing en werd in 1659 een kerk gesticht. In de Broederschap ontstonden langzamerhand twee stromingen, aan de ene kant een vrijzinnige richting van de Waterlanders (Lamisten), de gegoede burgerij en aan de andere kant de Vlamingen (Zonisten), meest eenvoudige burgers en boeren uit de omtrek van Grou.
Deze kerk werd in 1659 gebouwd als schuilkerk achter een woonhuis aan de Hoofdstraat 44. Naam Het Grote Huis. Het was het onderkomen van de Waterlandse doopsgezinden. In 1696 ontstond in Grou een gemeente van Vlaams doopsgezinden. Zij bouwden een vermaning aan de huidige Fermanjesteech. Deze vermaning kreeg de naam van Het Kleine Huis. Beide groepen verenigden zich uiteindelijk in 1929

Het Grote Huis werd afgebroken en daarvoor in de plaats verrees in 1829 een nieuwe vermaning. De nieuwe kerk aan de Hoofdstraat kreeg weer de vorm van een schuilkerk, hoewel dit eigenlijk niet meer nodig was, want sinds de Napoleontische tijd was er vrijheid van Godsdienst.
Het uithangteken boven de poortvormige ingang met Zon en Lam duidt nog op de hereniging van de eerder genoemde twee groepen.

De kerk centraal gelegen in de Hoofdstraat, loop je zomaar voorbij. Het is een schuilkerk en vanaf de straatzijde ziet deze eruit als elk ander pand. Eenmaal binnen wacht een verrassing: een mooie ontvangstruimte met daarachter een prachtige kerk. Toonbeeld van een Doopsgezinde Vermaning, met een prachtig orgel. De achterkant van de kerk grenst aan de Gedempte Haven. Vroeger was dit een open vaarwater en de kerkgangers die per boot kwamen, konden hier afmeren en via de achteringang naar binnen.

Het orgel
Tot aan 1872 deed een voorzanger dienst. In dat jaar werd er een orgel aangekocht, gebouwd door de gebroeders Adema te Leeuwarden. Het had elf stemmen, één manuaal en aangehangen pedaal. In 1920 werd het instrument door Bakker en Timminga gerestaureerd en uitgebreid tot een twee-klaviers orgel met 12 stemmen. In 1991 tenslotte had de laatste grote restauratie plaats door Hendriksen en Reitsma uit Nunspeet. Het orgel heeft een romantische klankkleur en leent zich daarom uitstekend voor kerk- en koorzangbegeleiding, maar ook voor solospel en voor een klein instrumentaal ensemble.