Grou

Grou is in de vroege Middeleeuwen ontstaan op een terp, gericht op de landbouw. Vanaf de 15e eeuw nam ook de handel en de scheepvaart een belangrijke positie in. Het dorp groeide daardoor flink. In de 19e eeuw nam het belang van de scheepvaart af door de komst van goede verbindingen over wegen en het spoor. In de loop van de 20ste eeuw richtte het dorp zich steeds meer op de watersport en het toerisme.

De eerste vermelding van Grouw is voor zover bekend in de 13e eeuw, toen het als de Growe werd vermeld. In 1412 werd de plaats vermeld als Grouwa, in 1474 als Grou en in 1504 als to grow. Meer dan waarschijnlijk wijst de plaatsnaam op een geul of groeve (Growe) waarbij de terp was gelegen. Deze zou dan Growe hebben geheten. Maar er wordt ook gedacht dat Growe verwijst naar het afgegraven of gegraven natuurlijke water. Men wijst hier naar het water Kromme en Rechte Grouw.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 was Grouw de hoofdplaats van de toenmalige gemeente Idaarderadeel, die vervolgens overging in de nieuw gevormde gemeente Boarnsterhiem. Op 1 januari 2014 is deze gemeente opgeheven en is Grou onderdeel geworden van de gemeente Leeuwarden.

Nu HET Watersportdorp van Friesland met een gezond en ideaal ondernemersklimaat, een enorme actieve gemeenschap vol met prachtige horeca, diversiteit aan winkels en een groot aanbod in diverse watersportbedrijven. 
In het hart van Friesland, meer dan een bezoek waard